martes, 26 de enero de 2021

LES ALQUERIES DE FANG A LA ZONA LITORAL DE LA PLANA DE CASTELLÓ

Treball publicat en el número 22 de la revista FONT, editada per la Regidoria de Normalització Lingüística de l'Ajuntament de Vila-real en octubre de 2020.

En aquest estudi es fa la descripció constructiva d'una tipologia d'alqueries poc coneguda per estar fetes amb toves, també anomenades pastons per la gent gran del món rural. L'àmbit d'estudi es als termes municipals de Vila.real i Borriana, a la província de  Castelló, i és la part compresa entre el riu Millars i la carretera que uneix les dos poblacions,  el nucli urbà de Vila-real i la mar Mediterrània. Zona d'horta tradicoinal regada pel riu Millars on el cultiu, pràcticament, únic és el de la teronja.EL CASTELL VELL DE CASTELLÓ DE LA PLANA. RECUPERACIÓN Y PUESTA EN VALOR

Treball publicat pel Centro Aragonés de Castelló en la seua revista amb motiu de les festes del Pilar d'octubre de 2019. L'article versa sobre tant sobre aspectes històrics com constructius i es molt interessant per a comprendre el que s'ha fet en els darrers anys en la restauració d'aquest emblemàtic castell per a la ciutat de Castelló.

sábado, 23 de enero de 2021

II CONGRESO DE CASAS SALUDABLES Y EFICIENTES 2020. CONFERENCIA

Conferencia; Tapial, tradición y contemporaneidad. Se impartió el dia 1 de noviembre de 2020 en el marco del II Congreso de Casas Saludales y eficientes. Durante el congreso, entre los dias 1 y 5, se impartieron un total de 30 conferencias por expertos internacionales.LA SÉQUIA MAJOR UN PATRIMONI HISTÒRIC AMB MOLT DE FUTUR

Article publicat al periòdic Mediterráneo de Castelló, el 23 de gener de 2021, sobre l’opinió de la Comunitat de Regants de  Vila-real, sobre la conservació de la séquia Major com element de valor històric i d'un gran potencial de futur per a la ciutat de Vila-real. 

 


 

viernes, 22 de enero de 2021

INTERVENCIÓN DE EMERGENCIA EN LA TORRE OCTOGONAL DEL ALBACAR DEL CASTILLO DE CULLERA

En breve empezaremos las obras para reparar los daños ocasionados en esta torre por el temporal Gloria de diciembre de 2019. Buena parte de la fábrica que en 2010 se levantó para completar la torre se vino abajo por la insuficiente  evacuación del agua de lluvia por las dos gárgolas de la terraza superior.

En la intervención prevista, financiada por la Conselleria de Cultura de la Generalitat Valenciana, se demolerá la fábrica que su estado sea inestable y se reconstruirá con la misma técnica con la que manos andalusíes levantaron esta edificación de planta octogonal. Se empleará tierra, argamasa de cal y los encofrados de madera tradicionales.  Naturalmente se llevaran a cabo las acciones necesarias de cosidos y anclajes de las fábricas añadidas para asegurar la estabilidad del conjunto. Ahora estamos realizando las pruebas de tierras para elegir, de entre las del entorno más próximo, la idónea para la realización de las tapias. Próximamente se montaran los andamios y a partir de este momento podremos inspecionar en mejores condiciones el estado de las fábricas levantadas y determinar las acciones a llevar acabo.Estado actual de la torre

        Las tres muestras de tierra que estamos añalizando

Abajo, una de las pruebas de campo habituales que permiten

 apreciar el grado de cohesión de la arcilla

Croquis de detalle del procedimiento para
 la recuperación volumétrica de la torre


miércoles, 7 de octubre de 2020

 UNA INTERVENCIÓ SOBRE EL PATRIMONI HISTÒRIC DE CULLERA POC ENCERTADA

A finals de l'any 2019, una bona part de la intervenció feta sobre la torre octogonal del segón perímetre del castell de Cullera, ha caigut. Les obres de consolidació dutes a terme sobre aquesta torre feta amb tapia de terra crostada del segle XII, finalitzaren l'any 2011, de manera que no han passat encara 10 anys, i l'estat que presenta és el que es pot vore a les imatges. Es pot apreciar que el material que afegiren no és l'original de la torre, la terra atapeida. Aquest és una mostra més, que cal ser respectuosos amb el patrimoni i emprar les tècniques i materials tradiconals, i no pas fer invents que resulten, aparentment, més barats, i a la llarga (curt termini si ens atenem a aquest cas) més cars.

 

    La torre en 2009

La tore en 2009. Els paraments del murs de tapia permeten

 vore encara les empremtes deixades per els claus amb que estaven

 fetes les tapieres, a més, naturalment dels orificis deixats per les agulles.


lunes, 7 de septiembre de 2020

RESTAURACIÓ DE LES PINTURES MURALS DEL SALÓ D’ACTES DE LA COMUNITAT DE REGANTS DE VILA-REAL

Prompte podrem gaudir novament de les pintures murals de la sala d’actes de l’edifici de la seu de la Comunitat de Regants de Vila-real, atés que en unes poques setmanes finalitzaran els tre

balls de restauració d’aquestes decoracions pictòriques, protegides i catalogades com a Bé de Rellevància Local, juntament amb la sala.

Aquest edifici, construït el 1887, segons els plànols de l’arquitecte Manuel Montesinos Arlandiz, fou decorat en 1913, quan la societat encarregà la decoració mural de la sala d’actes al pintor Joan Bosch i Pons, treballs que executà en 1914.

L’edifici, que ha sofert diverses reformes entres les quals cal citar les dutes a terme en 1969, que afectaren les pintures, i en 1980 quan es reforma el vestíbul, l'avantsala de la sala, requeria la restauració de les pintures i decoracions. L’envelliment natural dels materials utilitzats, l’oxidació dels vernissos, els danys per causes naturals o ambientals, com ara filtracions i humitats, l’aparició de fongs, sals, esquerdes en els murs, etc., eren alguns dels danys que presentaven.

La Comunitat de Regants de Vila-real, quan es compleixen 150 anys de la seua creació, ha comptat amb la inestimable ajuda de la Diputació de Castelló per a dur a terme els treballs de restauració d’aquestes decoracions pictòriques fetes amb la tècnica del tremp, que ocupen els quatre murs i el sostre i cobreixen una superfície d'uns 653 metres quadrats.

Aprofitant la instal·lació de les bastides, s’està duent a terme la renovació completa de la instal·lació elèctrica i el muntatge d’un enllumenat monumental que emfatitze el valor de les decoracions i de la magnífica sala, treballs que estan a càrrec de l’empresa NS Ligth Led.

L’empresa de restauració Arte Vecchio S. L. va iniciar els treballs a finals de juny. Està previst que finalitzen a finals del mes d’octubre.

Aprofite l’ocasió per agrair a la junta de la Comunitat de Regants de Vila-real la confiança que m’atorga en encarregar-me la coordinació dels treballs de la restauració i condicionament d’aquest magnífic saló.

 


 

viernes, 5 de junio de 2020

ASSESSORAMENT EN LA CONSOLIDACIÓ I RECUPERACIÓ DE LES FÀBRIQUES HISTÒRIQUES DEL CASTELL DE BAIREN DE GANDÍA

Les obres del Castell de Bairén ja estan ben encarrilades i aviat estaran en la fase final els treballs contemplats al projecte d’habilitació del Parc Arqueològic Bairén-Gandia.
S’està treballant actualment en la consolidació de les estructures muraries d’aquest important castell d'origen musulmà d’època califal. El projecte també contempla la creació d’un parc arqueològic i diverses intervencions de caràcter paisatgístic.
Sota la direcció de l’arquitecte municipal Fernando Mut, la empresa Bañuls és la encarregada de l’execució dels de les obres, que s’espera que finalitzen en unes poques setmanes.

                                Torre circular i tancament de l'alcassaba a la cara nord                            
                   La torre de l'homenatge i el mur nord de l'alcassaba              
  La torre de l'homenatge
  Alineació de pedres colocades a l'interior de les tapieres